Het Antigifcentrum

Het Antigifcentrum

Jaarlijks overlijden 1,6 miljoen mensen wereldwijd aan de gevolgen van een vergiftiging. Daarmee is vergiftiging de tweede belangrijkste doodsoorzaak na hart- en vaatziekten.

Het risico op een blootstelling en vergiftiging neemt fors toe door de toenemende beschikbaarheid van- en contact met bv. huishoud-, genees-, bestrijdings-, voedingsmiddelen, planten enzovoort. Elk jaar wordt 2% van alle Belgen geconfronteerd met vergiftiging. Dit betekent 662 ongevallen, 99 ziekenhuisopnames en 1 overlijden door vergiftiging per dag en dit elke dag opnieuw. Het aantal blootstellingen en vergiftigingen is én blijft onaanvaardbaar hoog. Deze cijfers moeten en kunnen absoluut omlaag. We hebben immers de kennis én inzichten voorhanden om ook echt dit te doen.

Dankzij jouw steun kunnen we, als referentie- en expertisecentrum toxicologie, acties opzetten om vergiftigingen te voorkomen en zo onnodig leed te voorkomen, kosten te vermijden en levens te redden. Gebeurt het toch, dan is een snelle herkenning en juist handelen cruciaal om de kans op een gunstige uitkomst te vergroten.

Help ook jij onze missie mee waar te maken?

“Samen helpen we vergiftigingen de wereld uit!”

Let op: Het gekozen bedrag wordt ieder jaar automatisch van je rekening afgeschreven. Let op: Het gekozen bedrag wordt iedere maand automatisch van je rekening afgeschreven.

Onderstaande velden dienen alleen ingevuld te worden bij giften vanaf 40 euro. In geval van een particuliere gift graag het rijksregisternummer invoeren. In het geval van een gift vanuit een bedrijf graag het ondernemingsnummer invoeren. Indien u een fiscaal attest wenst, gelieve dan uw VOLLEDIGE adres/gegevens in te vullen

Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring van toepassing.

Je gaat in totaal € 0 afrekenen.

Je privacy is gewaarborgd. Lees meer

Antigifcentrum

Het Antigifcentrum is een koninklijke stichting van openbaar nut en hét referentiecentrum toxicologie met als missie vergiftigingen in België en Groot Hertogdom Luxemburg te halveren en uiteindelijk te vermijden. Het Antigifcentrum verstrekt 24/7 toxicologische informatie aan publiek, artsen en andere hulpverleners. De permanentie, die de oproepen beantwoordt, bestaat uit een team van apothekers en artsen met een unieke expertise in de toxicologie.